پرسش درمورد محصول تیشرت ورزشی زنانه یقه هفت کد 10132 (#5009)

تا چه سایزی اندازه میشه