پرسش درمورد محصول نیم تنه ورزشی پشت ضربدری کد 10178 (#6441)

سلام این نیم تنه کاپ دار هست یا خیر ؟