پرسش درمورد محصول کراپ ورزشی زنانه کد 10106 (#2639)

ببخشید کاپ سینه داره؟